Monthly Archives: maj 2018

Bokhultet 22 juli

Maj 25, 2018 | Posted by in Okategoriserade | 0

Växjö Distansryttare kommer ordna ridtävling även detta året, i och runt skogarna kring Bergunda. Datumet är den 22 Juli. Det kan vara bra att veta att det då kommer vara extra mycket hästar, människor och bilar i omlopp den här dagen.

Träningsgrupper

I arbetet som styrelsen har påbörjat med att vara en utvecklingsklubb så har det uppkommit önskemål om att organisera träningsgrupper vid flertal forum, medlemsmötet den 10 april, enkäten om bonussystemet, workshopen 8 maj samt vid inventeringen av tävlingsekipage. Detta vill styrelsen gärna erbjuda en organiseradRead more …

Behandling av personuppgifter och medlemsvillkor

Maj 24, 2018 | Posted by in Okategoriserade | 0

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur personuppgifter behandlas. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi. Det är medlemmens ansvar att ta del av dessa innan de betalarRead more …

Huggorm

Maj 24, 2018 | Posted by in Okategoriserade | 0

Styrelsen har förstått den oro som råder bland medlemmar gällande huggorm på vårt område. Vi har lagar och föreskrifter att förhålla oss till. Huggormarna trivs i rishögar, stenmurar och på soliga platser. Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästanRead more …