Rasutvecklingssektorn

Sammankallande för rasutvecklingssektorn är Lars Hellman.
Kontaktperson mellan sektorn och styrelsen är Anna Lindelöf.