Monthly Archives: maj 2018

Träningsgrupper

I arbetet som styrelsen har påbörjat med att vara en utvecklingsklubb så har det uppkommit önskemål om att organisera träningsgrupper vid flertal forum, medlemsmötet den 10 april, enkäten om bonussystemet, workshopen 8 maj samt vid inventeringen av tävlingsekipage. Detta vill styrelsen gärna erbjuda en organiseradRead more …

Behandling av personuppgifter och medlemsvillkor

maj 24, 2018 | Posted by in Okategoriserade | 0

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur personuppgifter behandlas. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi. Det är medlemmens ansvar att ta del av dessa innan de betalarRead more …

Huggorm

maj 24, 2018 | Posted by in Okategoriserade | 0

Styrelsen har förstått den oro som råder bland medlemmar gällande huggorm på vårt område. Vi har lagar och föreskrifter att förhålla oss till. Huggormarna trivs i rishögar, stenmurar och på soliga platser. Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästanRead more …