Årsmöteshandlingar

Varmt välkomna till vårt årsmöte den 12 februari kl. 19:00 i Klubbstugan enligt kallelsen. Dagordning årsmöte 12 februari 2019 Växjö Brukshundsklubb, resterande handlingar till årsmötet finns bakom medlemsinloggningen. Klubben bjuder på fika!   Förslag till dagordning 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av mötesordförande 3. Lokalstyrelsens anmälan av protokollförare 4. Val av två justerare tillika rösträknare, […]