Glädje – Samarbete – Gemenskap

Utskott & sektorer 2019

Styrelsen fastställer utskott och sektorer. Denna listan fastställdes vid styrelsemötet 31 januari 2019. Det finns fortfarande behov av att tillsätta vissa poster så kontakta ordföranden för respektive utskott om du skulle vilja engagera dig i vår fantastiska förening.

Ungdomsutskott

Maria Hallberg & Madde Lundgren

Ordförande – Maria Hallberg


Utskott för Klubb & Organisation

Ordförande för utskottet + sektorssammankallande + medlemsansvarig
Ordförande: Mathias Paulsson
Ansvar för inköp av förbrukningsmaterial: Mia Ljung & Jenny Nilsson.

Mark & fastighetssektorn

Johan Linderos, Germund Hörberg, Hans Andersson, Mikael Thorén & Mathias Paulsson.

Cafésektorn

Sammankallande – vakant

Inköpsansvarig : Thorbjörn Sjösten

Kommunikationssektorn

Sandra Kjellsson, Susanna Larsdotter & Åsa Nilsson.

Sammankallande: vakant

Ansvarig för hemsida: Sandra Kjellsson

Ansvarig för Instagram: Åsa Nilsson

Festsektorn

Sara Ericsson & Sara Wahlqvist

Medlemsansvarig: Mikael Thorén


Utskott för Hundägarutbildning

Susan Linderos, Carina Andersson, Lotta Andreasson, Molly Tjellander & Lisa Merbom.
Ordförande: Susan Linderos


Utskott för Avel & Hälsa

Ordförande i utskottet + sektorsansvariga

Ordförande: Lars Hellman

Rasutvecklingssektorn (RUS)

Hampus Hellman, Josefine S Nilsson & Lars Hellman.

Utställningssektorn

Kim Håkansson, Charlotta Burman, Eva Bergh, Linda Ohlin & Johanna Rapp.

Sammankallande: Kim Håkansson


Utskott för Prov & Tävling

Ordförande i utskottet + sektorssammankallande + Hampus Hellman, Joakim Engdahl & Lars Hellman.

Ordförande: Linda Thorén

Brukssektorn

Patrik Svensson, Joakim Engdahl, Lars Hellman, Margareta Hellman, Henrik Petersson & Hampus Hellman.

IGP-sektorn (fd IPO)

Anna Salvén Halttunen och Joakim Salvén Halttunen.

Agilitysektorn

Catja Paulsson, Pia Nilsson, Emmelie Roth, Mathias Paulsson & Millis Ljung.

Sammankallande: Catja Paulsson

Lydnadssektorn

Vakant

Rallylydnadssektorn

Jessie Fuhr, Maria Hallberg, Frida Samuelsson, Rosita Roth & Johanna Björk.

Utskott för Samhällsnytta

Ordförande: Vivecka Eriksson

Dela inlägget på facebook