Glädje – Samarbete – Gemenskap

Medlemsmöten

Styrelsen har beslutat datum för årets medlemsmöte och nästa årsmöte. Passa på att notera dessa i er kalender redan nu.

Medlemsmöten 2019

Tisdagen den 9 april kl. 19:00-20:30

Tisdagen den 10 september kl. 19:00-20:30

Tisdagen den 19 november kl. 19:00-20:30

Årsmöte 2020

Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 19:00-21:00

Styrelsemöten 2019

Onsdagen den 6 mars

Torsdagen den 25 april

Måndagen den 20 maj

Onsdagen den 12 juni

Torsdagen den 22 augusti

Måndagen den 23 september

Onsdagen den 23 oktober

Torsdagen den 5 december

Måndagen den 27 januari

Tid: 18:30-20:30 för samtliga möten.

Förslagsvis lägger utskotten sina möten ca 10 dagar innan styrelsemötet så skriftliga rapporter kan gå med handlingarna 7 dagar innan styrelsemötet.

Förslagsvis lägger sektorerna sina möten ca 10 dagar innan utskottsmötena så skriftliga rapporter kan gå med handlingarna 7 dagar innan utskottsmötena.

Dela inlägget på facebook