Glädje – Samarbete – Gemenskap

Årsmöte 11 februari 2020

Alla medlemmar är varmt välkomna till Växjö Brukshundklubbs årsmöte den 11 februari 2020. Plats: Klubbstugan Tid: 19:00 Klubben bjuder på fika. Dagordning för årsmöte Växjö Brukshundsklubb 11 februari 2020 Mötets öppnande Fastställande av röstlängden Val av mötesordförande Lokalstyrelsens anmälan av protokollförare Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera protokollet Beslut […]