Glädje – Samarbete – Gemenskap

Rapport från årsmötet 11 februari

Ordförande Sandra Ruuda inledde årsmötet med att berätta om att klubben under året har slagit rekord i antalet medlemmar. Vid dagens datum så har klubben 613 betalande medlemmar vilket är oerhört glädjande vilket styrelsen ser som ett positivt kvitto på att vår verksamhet är uppskattad. 2019 var det första året som den nya organiseringen med […]