Glädje – Samarbete – Gemenskap

Rapport från årsmötet 11 februari

Ordförande Sandra Ruuda inledde årsmötet med att berätta om att klubben under året har slagit rekord i antalet medlemmar. Vid dagens datum så har klubben 613 betalande medlemmar vilket är oerhört glädjande vilket styrelsen ser som ett positivt kvitto på att vår verksamhet är uppskattad.
2019 var det första året som den nya organiseringen med både utskott och sektorer praktiserades och det kvarstår en del arbete under 2020 innan det arbetet kan anses vara i hamn.
Klubben har kunnat genomföra några positiva förbättringar på vår fina anläggning såsom att få belysning på större yta på vår apellplan, trädäck vid apellplan ”kaffehylla”, nytt kök samt ha tagit beslut om att investera i robotgräsklippare.
Nya verksamheter som har kommit igång under året är ungdomsverksamhet samt vårt utskott för samhällsnytta. Vår utbildningsverksamhet slår rekord även detta år och genom vårt samarbete med Smådjursdepån kan vi äntligen erbjuda kursverksamhet inomhus.
Det är alla vi medlemmar som bidrar till vår gemensamma trivsel och utveckling. Tack till alla som har bidragit under 2019 och nu ser vi framåt att få genomföra 2020.

Klubben har en god ekonomi och årsmötet beslutade att bibehålla nuvarande nivå på medlemsavgiften för 2021.

Efter årsmötet så ser styrelsen ut enligt nedan:
Ordförande: Sandra Ruuda
Ledamot: Mia Ek, sekreterare
Ledamot: Mikael Thorén, kassör
Ledamot: Mathias Paulsson, vice ordförande samt ordförande för Klubb & Organisation
Ledamot: Susan Linderos, ordförande för Hundägarutbildning
Ledamot: Linda Thoren, ordförande för Prov & Tävling
Ledamot: Viveka Ericson, ordförande för Samhällsnytta
Suppleant 1: Maria Hallberg, ordförande för Ungdomsutskottet
Suppleant 2: Germund Hörberg, ordförande för Avel & Hälsa

Till revisorer valdes:
Ingmar Engström
Ulrika Johnsson
Revisorsuppleant 1, Pia Nilsson
Revisorsuppleant 2, Johanna Salomonsson

Till valberedning valdes:
Catja Paulsson, (sammankallande)
Marie-Louise Ljung
Caroline Danielsson

Vid årsmötet fanns inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen.

Mötesplan 2020
7 april kl. 19:00 Medlemsmöte
17 november kl. 19:00 Medlemsmöte
16 februari 2021 kl. 19:00 Årsmöte

Vid årsmötets avslut tackades Lars Hellman och Johanna Björk för sitt arbete i styrelsen. Anette Engdahl tackas av för sitt arbete i valberedning. Karin Hamnell tackas också av för sitt arbete som revisorssuppleant. Johan Linderos tackas av som mötesordförande.

Dela inlägget på facebook