Glädje – Samarbete – Gemenskap

Dags att nominera till förtjänsttecken

Vi vet att det finns många av våra medlemmar som uppfyller kriterierna för SBKs förtjänsttecken. Styrelsen kommer att behandla nomineringar till SBKs förtjänsttecken vid styrelsemötet 7 december. Därför behöver vi ha fått in nomineringarna med komplett ifyllda senast den 30 november till ordforande@vaxjobk.se Kriterierna finns på SBKs hemsida tillsammans med blanketten som ska fyllas i. …