Behandling av personuppgifter och medlemsvillkor

Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur personuppgifter behandlas. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi. Det är medlemmens ansvar att ta del av dessa innan de betalar sin avi. En sammanfattning av medlemsvillkoren, och länk till dem i sin helhet, finns på de medlemsavier som förbundet skickar ut.

Det finns delar i medlemsvillkoren som medlemmen kan avsäga sig. Det kan t ex vara att få tidningen Brukshunden, nyhetsbrev eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Detta ska tillmötesgås. I dag kan medlemmen avsäga sig delar av detta i Medlem online (tredjepartsskydd) men det är viktigt att även distriktet/klubben ger denna möjlighet till medlemmar gällande den egna medlemstidningen och erbjudanden från lokala samarbetspartners.