Nordic Style

Om Nordic Style

Nordic Style är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete. Med ett enat nordiskt förslag och gott samarbete med Frans Jansen, ordförande i FCI:s brukskommission, godkände FCI regelförslaget och tävlingsformen blev officiell 2012.

Tävlingsmomenten

Nordic Style skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.

Regler för Nordic Style

Reglerna baseras på de regler som gäller för Nordiska mästerskapen. Det innebär att alla FCI-anslutna länder kan arrangera tävlingsformen officiellt och att internationellt Cert (CACIT) delas ut (om tävlingen är internationell).

Länk till reglerna för Nordic Style

Nordic Style finns i fyra olika grupper, men bara i en klass. Tävlingsformen saknar ingångsklass och de tävlande måste kvalificera sig nationellt. Ingångskravet i Sverige är godkänd i högre klass i aktuell bruksgren.

Amälan till tävling

För tävlande som vill anmäla sig till tävling finns det en separat tävlingskalender för prov i Nordic Style, då denna tävlingsform inte hanteras i SBK Tävling alls. För mer information och anmälan kontaktar den tävlande arrangörens kontaktperson.

Länk till Tävlingskalendern för Nordic Style.