Dags att utvärdera Bonussystemet

Det är dags att utvärdera klubbens bonussystem och styrelsen vill ta del av medlemmarnas synpunkter avseende befintligt bonussystem.
Sista dag att besvara formuläret är den 15 april. Till formuläret.
Styrelsen kommer att använda medlemmarnas synpunkter som underlag för beslut vid styrelsemötet den 25 april. Om vi ska behålla, avveckla eller utveckla bonussystemet.
Tack för din medverkan på förhand!

/Styrelsen för Växjö Brukshundsklubb