Huggorm

Styrelsen har förstått den oro som råder bland medlemmar gällande huggorm på vårt område.

Vi har lagar och föreskrifter att förhålla oss till. Huggormarna trivs i rishögar, stenmurar och på soliga platser. Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den.

Huggormen är fridlyst och får flyttas men kommer ofta tillbaka till sitt revir. Det går inte att utgå ifrån att vi lyckats flytta samtliga huggormar. Miljön i Bokhultet är attraktiv för dem att leva i. Därför får vi förhålla oss till att de ständigt kommer finnas.

Vårt elstängsel ger en viss distans till stenmuren och skogen runt vår plan. Vi som hundägare bör alltid vara uppmärksamma på vilka faror som kan finnas i området utanför planen som vi använder för att rasta våra hundar.

Styrelsen kommer att sätta upp skyltar för att påminna oss hundförare om att vara uppmärksamma på att det finns huggorm på området. Om ni ser huggorm på plan försök om möjligt flytta på er, låt ormen vara och informera andra som tränar på planen samtidigt om händelsen.

Vi har haft kontakt med Växjö kommun (markägare) och herpetologiska föreningen. Herpetologiska föreningen har hjälpt oss att flytta på några huggormar och har gett oss olika råd för hur vi kan göra vårt område otrivsamt för huggormar. Detta kommer vi göra genom att hålla gräset kort runt vårt elstängsel som löper runt hela planen.  Enligt bestämmelserna får man inte avsiktligt störa ett fridlyst djur, vilket de föreslagna ormskrämmorna skulle innebära. Därför kommer inte det att köpas in ormskrämmor.

För dig som vill läsa på mer om huggormar som finns det några länkar nedan.

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/djur-och-natur/djur-och-vaxter/Pages/fridlysta_vaxter.aspx

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Orm-pa-tomten/

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8605-3.pdf?pid=4283

Med vänlig hälsning Sandra Ruuda, ordförande