Inventering av klubbens tävlingsekipage

Styrelsen vill få en klar bild över klubbens tävlingsekipage. Ett ekipage är en förare och en hund. Har du flera hundar som du tävlar med så fyller du en enkät per hund. Detta är en viktig informationskälla i arbetet med att vara en SBK utvecklingsklubb. Sista svarsdag är den 6 juni. Tack på förhand för ditt svar!