Hitta hit!

Hitta hit! Nedan finner ni information om hur ni hittar till vår brukshundsklubb i Växjö! Välkomna!

Adress:

Växjö Brukshundklubb
Gamla Bäckaslövsvägen
35235 VÄXJÖ

Postadress:

Växjö Brukshundklubb
Box 3022
350 33 Växjö

Koordinater
WGS84 56°52’13.1″N 14°46’17.7″E
WGS84 DDM 56°52.219’N 14°46.295’E
WGS84 decimal (lat, lon) 56.87031, 14.77159
RT90 6305317, 1436966
SWEREF99 TM 6302973, 486076

Hitta hit! Vägbeskrivning

Väg 25 och 27 väster ifrån (Halmstad)
I Samarkandsrondellen tar du 2:a avfarten till Storgatan
I I11-Rondellen tar du 1:a avfarten till Sambandsvägen
Sväng höger mot Gamla Bäckaslövsvägen
Fortsätt rakt fram till Gamla Bäckaslövsvägen
Destinationen ligger på höger sid.
Väg 25 öster ifrån (Kalmar)
Ta andra avfarten i Fagrabäcksrondellen
I Östraborondellen tar du 3:e avfarten till Norrtullsleden
I Norrtullsrondellen tar du 1:a avfarten till Storgatan
Sväng vänster till Linnégatan
I Linnerondellen tar du 2:a avfarten till Vilhelm Mobergs gata
Sväng höger till Södra Järnvägsgatan
Sväng vänster till Söderleden
Ta 1:a till höger in på Gamla Bäckaslövsvägen
Destinationen ligger på vänster sida
Väg 27 söder ifrån (Ronneby)
Sväng vänster mot Teleborgsvägen
Sväng höger till Teleborgsvägen
Ta 1:a avfarten i rondellen
I Trummenrondellen tar du 3:e avfarten till Vallviksvägen
I rondellen tar du 1:a avfarten in på Söderleden
Sväng vänster till Gamla Bäckaslövsvägen
Destinationen ligger på vänster sida
Väg 30 norr ifrån (Lammhult)
I Samarkandsrondellen tar du 2:a avfarten till Storgatan
I I11-Rondellen tar du 1:a avfarten till Sambandsvägen
Sväng höger mot Gamla Bäckaslövsvägen
Fortsätt rakt fram till Gamla Bäckaslövsvägen
Destinationen ligger på höger sida
Väg 23 från nordost (Oskarshamn)
I rondellen tar du 3:e avfarten in på Sandsbrovägen/väg 23/väg 37
Fortsätt att följa Sandsbrovägen
I Skogslyckerondellen tar du 1:a avfarten till Mörners väg
I Arabyrondellen tar du 3:e avfarten till Arabygatan
Fortsätt in på Söderleden
Sväng höger till Gamla Bäckaslövsvägen
Destinationen ligger på vänster sida