Klippschema

Gräsklippning                                                         

För att gräsklippningen ska fungera hela sommarhalvåret krävs det att vi är många som hjälps åt. Gräsklippningen är uppdelad i två delar.

Lilla Klipparen: Trädgården, “lilla appellplanen”, runt plank och stolpar, utmed stenmuren, elstängslet och övriga ytor där det kan vara svårt att komma åt med den stora klipparen.
Stora klipparen: Stora appellplanen
Agilityplanen: Klipps av agilitysektorn.

 

Kan du tänka dig att hjälpa till med gräsklippningen?

  • Gå in under Klippschema i huvudmenyn.
  • Gå in i kalendern för den klippare du vill anmäla dig för.
  • Skriv in ditt namn på Måndagen i den vecka du ska klippa.
  • När du har klippt så gå in i kalendern igen och skriv in på rätt dag att du har klippt. Detta för att nästa person ska kunna planera sin klippning. (Har man klippt på Lördagen är det dumt om nästa klipper redan på Måndagen)

 

·     Tänk på att kolla kalendern över klubbens aktiviteter så du planerar din klippning efter tävlingar och annat. Det bästa är om man klipper  2-3 dagar innan tävling eftersom tävlingsplanen ofta iordningställs dagen före.

 

Har du aldrig klippt tidigare och behöver instruktioner eller nycklar så kontakta:

 

För nycklar: Mattias Paulsson ordforande@vaxjobk.se
För instruktioner: Ulf Karlsson 070-8853658 marksektorn@vaxjobk.se

Lösenordet till kalendern:

Klippschema – Stora klipparen

Klippschema – Lilla klipparen