Marksektorn

Ansvarig: Johan Linderos och Mathias Paulsson, marksektorn@vaxjobk.se

Marksektorn ansvarar för utemiljön på klubben.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat, gräsklippning, klippning av häckar, tömning av soptunnor, mm.

Det behövs alltid hjälp med arbetet. Kan du tänka dig att ingå i marksektorn så kontakta ansvarig.

Vill du hjälpa till med att klippa gräs så gå in under Klippschema i huvudmenyn.