Rasutvecklingssektorn

Sammankallande för rasutvecklingssektorn är Lars Hellman.