Freestyle och Heelwork to music

Freestyle

Freestyle är en av våra yngsta officiella hundsporter men den har snabbt blivit mycket populär. Välj ut någon av dina favoritlåtar och låt din hund utföra konster och göra tricks till musiken – här handlar det om show, utstrålning och glädje!

I en freestyletävling utför du och din hund tillsammans ett program till musik. Det är en hundsport med ett stort mått av frihet, du får gärna vara kreativ och originell när du skapar ert framträdande och ni kan göra en personlig tolkning av musiken du valt. Väl inne i ringen ska det synas att samarbetet mellan dig och din hund är glädjefyllt, hunden ska helst både glatt och villigt åtlyda dina signaler. Sporten är mycket publikvänlig.

Den 1 januari 2014 övertog Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) huvudmannaskapet för sporten från Svenska Kennelklubben (SKK). Precis som förut fortsätter arbetet med att öka kännedomen om sporten, utbilda instruktörer och tävlingsledare – och självklart locka fler att tävla!

Svenska Hundfreestyleklubben är huvudman för reglerna och SKKs Prov- och tävlingskommitté har det övergripande ansvaret. Alla klubbar inom SKK-organisationen får arrangera tävlingar. För att få tävla måste du vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen.


Heelwork To Music

Heelwork To Music (HTM) är en variant av freestyle, men där ska minst två tredjedelar av programmet vara fasta positioner. För att få arrangera HTM-tävlingar eller delta gäller samma förutsättningar som för freestyle.


 Läs mer: