Rapport från medlemsmöte 11 september

En sammanfattning från medlemsmötet den 11 september. Protokollet finns att läsa bakom medlemsinloggningen på hemsidan.

Agendan bestod i fyra punkter:

 • Information från närvarande sektorer
  • TävlingssektornLars Hellman uttalar sig om lydnadstävling som ägt rum den 5/9 som flutit på bra. Till helgen söndag 16/9 väntas en skyddstävling. Tar även upp vår representant från klubben på SM i skydd, stor eloge till Patrik Svensson och hans hund Ivan för ert deltagande.
  • Utbildningssektorn
   Susan Linderos informerar om kurser som pågår och ligger ute till förfogande, det är ett stort tryck utifrån på våra kurser. Information lyfts även om att det hållits TSB-kvällar med engagerat och stort deltagande. Susan Linderos som är under utbildning i ”friskvård – sund med hund” har haft ”testa på kväll” samt en föreläsning, detta har varit enormt uppskattat och vi hoppas detta ska bli en stor framgångsfaktor framöver.
  • Marksektorn
   Huvudman i marksektorn, Johan Linderos har inget att lyfta upp, det har varit en lugn sommar.
  • Rasutvecklingssektorn (RUS)Lars Hellman berättar om att det varit ett tredje MH på klubbens område. I november väntas ett uppfödar-MH för ”skarvsladdarna”.
  • AgilitysektornCatja Paulsson backar bandet och berättar att maj hade man en stor agilitytävling som var enormt uppskattad, i juni hade man en träningstävling som lockade mycket folk och i juli hade man en temakväll. I dagsläget är tre kurser igång och dessa är fullsatta. Det har samtalats om agilityträningen i vinter och den kommer att hållas till i Moheda bollhall.
   Datum att spara:

   • 7/9 ska det vara träningstävling
   • 4-7/10 Agility – VM i Kristianstad 
   • 14/10 är det klubbmästerskap
  • RallylydnadssektornJohanna Björk och Johan Linderos berättar att lördag 22/9 är det rallytävling på klubben med många startade. Vi ser fram emot denna dagen! I dagsläget är det en nybörjarkurs igång och inom kort tid väntas det starta en fortsättningskurs.
 • Rapport om föreningens ekonomiska status
  Kassör Mikael Thorén rapporterade muntligt om ekonomisk status. Medlemmar fick möjlighet att ställa frågor.
 • Föredragning om Måldokument 2019-2023
  Ordförande Sandra Ruuda berättar om måldokumentet för vår klubb 2019-2023. Vi hade ett medlemsmöte i april som sedan följdes upp med en workshop för att kunna skissa på målen och förtydliga konkreta mål för våran klubb. Sandra presenterar de olika målen man kom fram till på denna kvällen samt hur statusläget befinner sig över dessa. På denna workshop beslutade man att ha en organiseringsmodell precis som SBK.
 • Utvecklingsklubb – information och möjlighet att delta
  Med en utvecklingsklubb menar man att en klubb bestämt sig för att utvecklas, mot målet -> fler nöjdare medlemmar och att i det arbetet samarbeta med utvecklingsprojektet. Detta kan gälla både större och mindre utvecklingsarbeten. De första ”snabba” åtgärderna vi gjort är att med våra befintliga personer i styrelsen tagit beslutet att bli utvecklingsklubb och där efter smått börjat skissat på en mall för fortsatt arbete som i fortsättningen ska kunna involvera fler personer på personlig basis.Det är viktigt att berätta och visa upp det vi gör på klubben samt också tänka på att informera och marknadsföra så mycket vi kan.

  • Behålla medlemmar
  • Rekrytera medlemmar
  • Aktiviteter mitt i hundlivet
  • Resurser för genomförandet

   

  Förslag från grupparbete:

  Grupp 1

  Avel och hälsa
  Intresse finns av både utställning och MH.

  ”Vi skulle kunna göra mer för att snygga upp runt klubben t.ex. buskar, häckar, mer användning av material, att alla värnar om inventarier. Kanske utse en handyman/woman för att utveckla detta arbete?!”

  Man önskar bättre teknisk utrustning för bland annat direktrapportering vid tävlingar. Filmskärm, usb??

  Vara rädda om och ta hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna och inkluderade. T.ex. bjuda in via mejl till tisdagsträffarna.

  Grupp 2

  Ungdomssektorn behöver ses över och byggas upp stadigt och inkludera ungdomarna som sedan kommer att våga ta mer plats och utnyttja sina kunskaper.

  Skapa träningsgrupper – involvera människor för att kunna sprida effekt/engagemang

  Temahelger? Ex. ” testa på helg” vid olika tillfällen med spår, sök, lydnad mm.

  Grupp 3

  Den stora frågan – vem vill göra vad?

  Det finns kunskaper och erfarenhet om jaktträning och detta är något som skulle vilja lyftas, skapa mer intressenter för.

  Gemensamma promenader?

  Tävlingssekreterare? Detta bör ses över och göra en inventering utav.

  Ett förslag för att ”locka fler” till ex. årsmötet kanske man kan avsluta mötet med en gästföreläsare?

  Grupp 4

  IPO – vill starta igång igen

  Man vill ha igång fler brukskurser
  – längre kurser?
  – fler kurstillfällen?
  – mål med kursen – överföra kursen till en träningsgrupp, delad kompetens till lyckad framgång

  Ett önskat mål är att försöka fånga upp ekipage tidigare i sin utvecklingsbana för att kunna göra en inriktning ”det här vill jag med min hund”.
  När? Var? Hur?

  Aktivitetsgrupp?

Tack till alla som deltog i grupparbetet. /Sandra Ruuda