Rapport från styrelsemötet 20 november

En kort sammanfattning från styrelsemötet 20 november. Medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet genom att logga in på medlemsinformation.
Den ekonomiska statusen ser god ut, och enligt nuvarande prognos ser det ut att bli ett bättre resultat än budgeterat 2018. I budgeten för 2018 finns kostnader för köksrenovering, vilket inte är verkställt ännu och är den största anledningen till det positiva resultatet för året. Status för köksrenoveringen är att planeringsarbete pågår med att samla in offerter och förslag.
Styrelsen håller på att verkställa förslaget om att sätta upp en ny välkomstskylt. Detta förslag lyftes på ett medlemsmöte. Det kommer att finnas plats för sex sponsorer som kommer att finansiera skylten samt ge ett överskott till verksamheten. Företag som vill synas på skylten kan kontakta Joakim Engdahl eller Peter Söderberg.
Tyvärr har det inte inkommit några nomineringar av våra medlemmar till SBK´s förtjänsttecken. Styrelsen kommer att utlysa nomineringen på samma vis under nästa år.
Den centrala valberedningen till SBK har inkommit med skrivelse till klubben om att det är möjligt att nominera kandidater till förbundsstyrelsen och dess utskott.
Det har kommit igång två nya sektorer i klubben. Utställningssektorn består av Kim Håkansson (sammankallande), Charlotta Burman, Helena Westin Johansson, Eva Bergh, Linda Ohlin och Johanna Rapp. Kommunikationssektorn består av Sandra Kjellsson, Susanna Larsdotter och Åsa Nilsson. I kommunikationssektorn skulle vi behöva fler medlemmar som brinner för kommunikation och hund.
Arbetet med belysningen pågår men har dragit ut lite på tiden för att landa i kostnader som gör att vi använder våra gemensamma pengar väl. Vi tackar för ert tålamod och ser fram emot dagen när allt är klart.
Det har även framkommit att det finns svarta partiklar i vårt vatten som ska åtgärdas.
/Ordförande Sandra Ruuda