Rapport från styrelsemötet 22 maj

En kort sammanfattning från styrelsemötet den 25 april. Medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet genom att logga in på medlemsinformation.

Mål 2019-2023

Efter årsmötet tog styrelsen beslut om att vara en SBK-utvecklingsklubb och satsa på vår utveckling. Status för arbetet är att måltavla är nedskriven och en utvecklingsplan ska utarbetas, nästa steg i arbetsprocessen är att påbörja de första åtgärderna. Den första åtgärden blir att organisera hur medlemmarna kan starta träningsgrupper. Utvecklingsplanen ska bygga på en metodik som ska leda till ständig förbättring. I detta arbete ingår även att utveckla klubbens organisering som möjliggör att vi kan skapa delaktighet och uppnå våra mål. Målsättningarna grundas i medlemmarnas åsikter vid medlemsmötet 10 april. VBK jobbar utifrån SBKs fyra fokuserade utvecklingsområden – Behålla medlemmar, rekrytera medlemmar, aktiviteter mitt i hundlivet och resurser.

Medlemskap

För att säkerställa att vi kan nå alla medlemmar med viktig information kommer styrelsen undersöka att alla som är aktiva på klubben är aktivt betalande medlemmar. Det ska tas fram ett standardiserat “välkommen-brev” till alla nya medlemmar med viktig information om VBK och medlemskapet så det blir “lätt att göra rätt” som medlem. Vilket i sin tur ökar på trivseln i klubben. När brevet är klart ska det går ut till alla nya medlemmar så att alla får samma information.

Stämning & kultur

Vid arbetet med att vara en attraktivare klubb för befintliga och nya medlemmar så har frågan om stämning och kultur lyfts. Styrelsen beslutade att vi ska vara goda förebilder.

SBK-projekt “Upp och hoppa – sund med hund”

Styrelsen har beslutat att skicka Susan Linderos på utbildning för att kunna dra igång friskvård med hund på klubben. (Susan deltog inte i beslutet).

SBK 100 år

VBK firande 100-årsjubileet vid vår aktivitetsdag den 26 maj och bjöd närvarande på tårta.

Agilitytävling 12-13 maj

Agilitysektorn gjorde ett fantastiskt jobb med att arrangera ca 1000 starter på två tävlingsdagar. Detta är värdefullt både för egna medlemmar och tillresta tävlingsekipage. Stort tack!

Rallytävling 22 september

Det är nu fastställt att blir en hösttävling den 22 september i nybörjar- och mästarklass.

MH-test

Den 10 juni äger ett MH-test rum på VBK.

Campa på klubben

Det kommer att tas fram instruktioner för hur tillresta ska göra för att få campa på klubben.

Medlemmars oro för huggormar

Styrelsen har uttalat sig gällande huggormars närvaro på klubbområdet efter kontakt med expertis.

 

Vid tangentbordet Sandra Ruuda, ordförande