Rapport från styrelsemötet 25 april

En kort sammanfattning från styrelsemötet den 25 april. Medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet genom att logga in på medlemsinformation.

Diskussion fördes kring klubbens organisering om uppgifter, roller, ansvar och mandat. Det finns ett behov av att detta ska utvecklas och förtydligas i klubben. Organiseringen ska vara tydlig och logisk. Styrelsen funderar på att likrikta organisationsmodell efter SBK men efter våra egna behov och förutsättningar.

Styrelsen fick mandat av årsmötet att fastställa medlemsavgiften för Växjö Brukshundsklubb 2019. Beslutet blev att bibehålla nuvarande nivå som för 2018 d.v.s. 195 k för 2019. Medlemsavgiften för 2020 ska fastställas vid nästa årsmöte.

Efter att ha undersökt bankavgifter hos flera banker tog styrelsen beslut att bibehålla nuvarande bank.

Köksrenoveringens status är att framarbeta en bra genomförandeplan.

Den 8 maj hålls en workshop med styrelsen, sektorer och några aktiva medlemmar i syfte att göra en måltavla och utvecklingsplan för 2019-2023 för klubben.

Efter att ha analyserat enkätsvaren för Bonussystemet beslutade styrelsen att avveckla nuvarande modell men att jobba vidare med hur vi ska visa uppskattning för våra ideella medlemmar som hjälper till i olika uppdrag. Läs mer om hur avvecklingen kommer ske.

Styrelsen vill öka ungdomsdeltagandet och inflytandet i klubben och dialog pågår med Sveriges Hundungdom för att aktivera Växjö Hundungdom igen. Har du själv intresse eller vet någon som kan ha intresse är ni varmt välkomna att kontakta ordforande@vaxjobk.se.

Vi kommer att fira SBK´s 100 års jubileum den 26 maj i samband med vår aktivitetsdag och medlemsfest. Klubben bjuder på tårta. Kom ihåg att anmäla dig. Föranmälan gäller för både aktivitet och fest. För dig som har en VBK-checka att hämta ut från Bonussystemet kan passa på att använda den till festen.

Den 25 maj träder den nya GDPR-lagstiftningen i kraft och vi ska analysera riskerna samt göra rutiner för hur personuppgifter ska hanteras i klubben.

Klubben har fått tre nya valp/allmänlydnadsinstruktörer genom Johanna Björk, Madelene Lundgren och Lisa Merbom.

Svenska Brukshundsklubben har ett nytt friskvårdsprojekt “Upp och hoppa – sund med hund” som ska skapa bättre förutsättningar till bättre hälsa för både människa och hund. Detta är ett projekt som låter intressant och ligger i tiden.

Vår hemsida ska genomlysas och uppdateras. Det har inkommit önskemål från medlemmar att styrelsen ska presenteras. Detta kommer att verkställas.

Frågan om skotträning lyftes och styrelsen konstaterade att nuvarande regler som gäller ska fortsätta verka.

Efter att det har hittats fimpar på planen så har det inkommit förslag från medlemmar att klubben ska vara en rökfri anläggning.

Uppskattade funktionärer och representanter kan nomineras till Svenska Brukshundsklubbens förtjänsttecken i brons, silver och guld. Vi ber därför våra medlemmar att komma med förslag om vilka av våra eldsjälar som nomineras. Förslag ska vara Svenska Brukshundsklubben tillhanda på fastställd blankett senast den 15 januari 2019 tillsammans med ett utlåtande från lokala styrelsen.

Vid tangentbordet Sandra Ruuda