Rapport från styrelsemötet 26 februari

En kort sammanfattning från styrelsemötet den 26 februari. För medlemmar som vill läsa protokollet i sin helhet så finns det tillgängligt under medlemsinformation och som nås genom inloggning.

 

 • Sektorsansvariga fastställdes och vilka som är styrelsens kontaktpersoner för respektive sektor.
 • Köksrenoveringen diskuterades och mer underlag ska tas fram, både för mer detaljerad budget samt projektplan. Renoveringen bör ske under en tidsperiod när klubben har lågsäsong.
 • Styrelsen beslutade att fastställa ny rutin som innebär att tävlingssekreterarna kontrollerar, godkänner och signerar blankett för de funktionärer som kommer från andra klubbar. Detta för att underlätta rapporteringen av kontrolluppgifter till Skatteverket.
 • Kommande styrelsemöten: 25 april, 22 maj, 14 juni, 29 augusti, 24 september, 31 oktober, 4 december samt 31 januari 2019.
 • Styrelsen beslutade att arbeta enligt Svenska Brukshundsklubbens koncept att bli en utvecklingsklubb. Detta i syfte att ta fram en plan för långsiktigt målarbete och verksamhetsplanering. Styrelsens beslut var det formella startskottet, men det praktiska startskotten blir på klubbens medlemsmöte den 10 april tillsammans med medlemmarna i form av en workshop. Under den kommer vi arbeta med fyra specifika områden: behålla medlemmar, rekrytera medlemmar, aktiviteter mitt i hundlivet samt resurser för genomförande. Innehållet från workshopen blir ingångsvärden för klubbens långsiktiga målarbetet framöver.
 • Medlemsmötena under året kommer att ha ett särskilt tema.
 • Det nuvarande bonussystemet har inte uppnått önskat mål och därför kommer bonussystemet lyftas vid workshopen den 10 april för att lyssna in medlemmarnas behov, önskemål om vad som ger värde och om det finns några intressanta förslag. Styrelsen har beslutat att invänta medlemmarnas synpunkter innan ställningstagande om nuvarande modell. De hittills intjänade poängen ska kunna lösas in oavsett.
 • Styrelsen undersöker alternativ för att tävlingssekreterarnas utrustning ska förnyas, vilket även kommer förbättra upplevelsen för tävlingsdeltagarna.
 • Under sektorsrapporterna framkom behov av fler aktiva medlemmar, i vissa sektorer så är behoven större. För medlemmar som vill lära sig mer om olika tävlingsgrenar så finns möjligheter att bidra genom enklare funktionärsuppdrag utan större förkunskaper. Troligtvis blir det både spännande och trevligt med ny kunskap och många nya hundbekantskaper.
 • Det är många kurser inplanerade och vi har hårt tryck på platserna. Detta är fantastiskt skoj och det ger möjligheter för vidareutveckling.
 • Från centralt håll ser man gärna att hundklubbar samarbetar med varandra och just nu pågår diskussioner om att samarbeta med annan klubb gällande en ny MH-bana.
 • Det kommer att bli en aktivitetshelg i samband med medlemsfesten den 26 maj. Det finns ett tidigare beslut om att festen är gratis. Både nya och gamla medlemmar är varmt välkomna. Aktivitetshelgen kommer vara öppen både för befintliga och potentiella medlemmar.
 • Det finns ett tidigare beslut om att klubben är kontantfri och klubben använder sig av Swish. Det är mycket önskvärt att vi hjälps åt att sprida denna information mellan varandra. Vi vill att alla ska få tillgång till en god kopp kaffe och kaka, eller kunna köpa tävlingsreglerna när man har behov.
 • Den 27 mars håller Evidensia en föreläsning på klubben och den ingår i Svenska Brukshundsklubbens program för 100 års jubileet som går under namnet Guldapporten. Föreläsningen är gratis för våra medlemmar och andra är lika välkomna men betalar en mindre avgift.

 

Hoppas vi ses på klubben den 10 april!

Vid tangentbordet, Sandra Ruuda (ordförande)