Stort tack till vår samarbetspartner Studiefrämjandet för ett fantastiskt år

Styrelsen vill sända ett stort tack till vår samarbetspartner Studiefrämjandet som ger oss stöd, service och som är vår pedagogiska resurs i vår folkbildningsverksamhet.

Studiefrämjandet stödjer alla våra kurser, träningsgrupper, ledarutbildningar, föreläsningar, bidrar med studiematerial, pedagogiska hjälpmedel och mycket, mycket mer.

Alla våra kurser sker i form av studiecirkel och har en ansvarig cirkelledare. För dig som vill veta mer om Studiefrämjandet kan du läsa mer på Studiefrämjandets hemsida.