Träningsgrupper

I arbetet som styrelsen har påbörjat med att vara en utvecklingsklubb så har det uppkommit önskemål om att organisera träningsgrupper vid flertal forum, medlemsmötet den 10 april, enkäten om bonussystemet, workshopen 8 maj samt vid inventeringen av tävlingsekipage. Detta vill styrelsen gärna erbjuda en organiserad lösning för.

En träningsgrupp innebär att individer samlas och tränar ihop utan någon träningsavgift. Medlemskap krävs i Växjö Brukshundsklubb samt att träffarna anmäls till Studiefrämjandet. Gruppen utser en ledare som administrerar gruppen och blir kontaktperson för gruppen gentemot andra medlemmar och klubben.

På hemsidan publiceras alla träningsgrupper med gruppens namn, ledarens kontaktuppgifter, gren och nivå samt träningstider. Denna information kan bara läsas efter inloggning. Inloggningsuppgifter får du när din medlemsavgift är betald.

Klubbens kurser har alltid förtur till resurser såsom t.ex. appellplan och lokaler. Aktuella bokningar finns att hitta på vår hemsida under boka lokal. Vår appellplan är stor och det går bra att samsas. Är ni osäkra så kontakta instruktörerna i god tid innan, eftersom de har fokus på sina grupper när de håller kurs.

Om du vill ansluta dig till en träningsgrupp, kontakta den ansvarige i träningsgruppen och fråga. Träningsgruppen väljer själva hur stor den vill vara och vilka som ingår.

Träningsgrupper PDF-dokument om du vill kunna skriva ut texten.

Så här gör du om du vill starta en träningsgrupp:

 

  1. Gör ett upprop till alla medlemmar i klubbens Facebook-grupp. Ange vilken typ av träning, nivå och eventuell träningsdag och tid.
  2. En grupp består av minst tre deltagare och högst tolv deltagare som har minst 3 sammankomster och minst nio studietimmar (á 45 min).
  3. Besluta vem som är ansvarig för gruppen.
  4. Ange gruppens namn, ledarens kontaktuppgifter, gren och nivå samt träningstider till ordforande@vaxjobk.se för publicering på hemsidan (bakom medlemsinloggning).
  5. Anmäl er träningsgrupp till Studiefrämjandet till Carina Andersson, carina.andersson@studieframjandet.se eller 070-608 11 70.
    Genom att anmäla träningsgruppen som en studiecirkel så kan Studiefrämjandet stödja klubben med praktisk materiel, studiematerial eller med pedagogiskt stöd.
  6. Om ni träffas minst 10 ggr så kan ni få en gästinstruktör från Växjö Brukshundsklubb som kan inspirera vid ett tillfälle. Anmäl intresse om gästinstruktör till Carina Andersson på Studiefrämjandet, se kontaktuppgifter ovan.

Comments

  1. Pingback: Rapport från styrelsemötet 22 maj - Växjö Brukshundklubb

Comments are closed.