Senast nytt från Växjö Brukshundklubb

 

Bokhultet 22 juli
Växjö Distansryttare kommer ordna ridtävling även detta året, i och runt skogarna kring Bergunda. Datumet är den 22 Juli. Det kan vara bra att veta att det då kommer vara ...
Läs Mer
Träningsgrupper
I arbetet som styrelsen har påbörjat med att vara en utvecklingsklubb så har det uppkommit önskemål om att organisera träningsgrupper vid flertal forum, medlemsmötet den 10 april, enkäten om bonussystemet, ...
Läs Mer
Behandling av personuppgifter och medlemsvillkor
Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur personuppgifter behandlas. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen ...
Läs Mer
Huggorm
Styrelsen har förstått den oro som råder bland medlemmar gällande huggorm på vårt område. Vi har lagar och föreskrifter att förhålla oss till. Huggormarna trivs i rishögar, stenmurar och på ...
Läs Mer
Inventering av klubbens tävlingsekipage
Styrelsen vill få en klar bild över klubbens tävlingsekipage. Ett ekipage är en förare och en hund. Har du flera hundar som du tävlar med så fyller du en enkät ...
Läs Mer
Rapport från styrelsemötet 25 april
En kort sammanfattning från styrelsemötet den 25 april. Medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet genom att logga in på medlemsinformation. Diskussion fördes kring klubbens organisering om uppgifter, roller, ansvar ...
Läs Mer
Bonussystemet
Syftet med bonussystemet var att öka antalet aktiva medlemmar samt ge tillbaka till de som hjälpte att driva klubben framåt. Efter en utvärdering som utfördes via en enkätundersökning har ett ...
Läs Mer
Aktivitetsdag för klubbens medlemmar
Aktivitetsdag för Växjö Brukshundklubbsmedlemmar, 26 maj 2018 Aktivitetsdag för klubbens medlemmar | Svenska brukshundklubben fyller 100 år i år. Vad kan vara mer lämpligt än att ha en aktivitetsdag där ...
Läs Mer
Grundkurs valp
Grundkurs Valp / för valpar 3-10 månader SBK Instruktör; Charlotta Burman Hjälpinstruktörer; Helena Johansson Och Christian Karlsson Kursdatum:
  • Onsdag    9/5 kl. 17.30-19.45
  • Onsdag  16/5 kl. 17.30-19.45
  • Onsdag  23/5 kl ...
    Läs Mer