Glädje – Samarbete – Gemenskap

AVEL & HÄLSA

AVEL & HÄLSA

1385139_10202293084627304_1731531960_n

RUS

Vi arrangerar minst två Mental beskrivningar per år (MH) För hund från 12 månaders ålder, för datum och anmälan se SBK tävling. Är du intresserad av att lära dig mer om hundens mentalitet och hur vi i Svenska Brukshundklubben testar och beskriver hunden är du välkommen till ett av våra MH beskrivningar som arrangeras på klubben. Du kan också hör av dig till ansvarig på rasutvecklingssektorn@vaxjobk.se

MENTALBESKRIVNING

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet. MH beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH.

UTSTÄLLNING

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska. Om du är intresserad av utställning och vill bidra med ditt kunnande till klubben är du välkommen att kontakta ansvarig på VBK via utstallningssektorn@vaxjobk.se