Senast nytt från Växjö Brukshundklubb

 

Sökes till hemsidan
Det pågår nu ett arbete med att få till en ny design på vår hemsida och samtidigt ordna den efter vår nya organisationsmodell. För att fördela arbetet på fler behöver ...
Läs Mer
Medlemsmöten
Styrelsen har beslutat datum för årets medlemsmöte och nästa årsmöte. Passa på att notera dessa i er kalender redan nu. Medlemsmöten 2019 Tisdagen den 9 april kl. 19:00-20:30 Tisdagen den ...
Läs Mer
Utskott & sektorer 2019
Styrelsen fastställer utskott och sektorer. Denna listan fastställdes vid styrelsemötet 31 januari 2019. Det finns fortfarande behov av att tillsätta vissa poster så kontakta ordföranden för respektive utskott om du ...
Läs Mer