Om Styrelsen

Vi i styrelsen

Styrelsen och dess medlemmar:

Ordförande: Sandra Ruuda, ordforande@vaxjobk.se
Kassör: Mikael Thorén, kassor@vaxjobk.se
Sekreterare: Johanna Björk
Ledamot: Mathias Paulsson
Ledamot: Linda Thorén
Ledamot: Susan Linderos
Ledamot: Vivecka Eriksson
Suppleant: Lars Hellman
Suppleant: Maria Hallberg

Revisor: Ulrika Jonsson
Revisor: Ingemar Engström
Revisorsuppleant: Pia Nilsson
Revisorsuppleant: Karin Hamnell

Valberedningen: Anette Engdahl (sammankallande), Catja Paulsson och Marie-Louise Ljung | Valberedningen@vaxjobk.se