Glädje – Samarbete – Gemenskap

Kontakta sektorerna

Utbildningssektorn: Susan Linderos, utbildningssektorn@vaxjobk.se
Agilitysektorn: Catja Paulsson, agility@vaxjobk.se
Rallylydnadssektorn: Johanna Björk och Johan Linderos, rallylydnad@vaxjobk.se
Tävlingssektorn: Patrik Svensson, tavlingssektorn@vaxjobk.se (Även träningsansvaring för skyddet).
Stugsektorn: Styrelsen, stugsektorn@vaxjobk.se
Marksektorn: Johan Linderos och Mathias Paulsson, marksektorn@vaxjobk.se
Kökssektorn: Styrelsen, kokssektorn@vaxjobk.se
Festsektorn: Sara Ericsson, festsektorn@vaxjobk.se
Utställningssektorn: Kim Håkansson
Hemsidan: Sandra Kjellsson, webb@vaxjobk.se
Rasutvecklingssektorn: Lars Hellman, rasutvecklingssektorn@vaxjobk.se
Frivilligsektorn/Bevakning: Styrelsen ansvarar, vilande
Frivilligsektorn/Räddningshund: Styrelsen ansvarar, vilande
IPO: Vilande