Glädje – Samarbete – Gemenskap

Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem

Under perioden då Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem kommer det tillfälligt att bli en fördröjning mellan din ansökan om medlemskap och registrering av medlemskap. Detta medför att du inte får ditt medlemsnummer och medlemsavi direkt utan de kommer att skickas ut i efterhand.   Vi ber om överseende med denna tillfälliga lösning och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår organisation.  …

Årsmöte den 15 feb kl. 19:00

Hej alla medlemmar i Växjö BK.Även i år är vi rekommenderade att hålla vårt årsmöte digitalt. Hur tråkigt det än känns så är bättre än att flytta det framåt i tiden.För att allt ska bli rätt och riktigt behöver ni anmäla att ni ska deltaga. Anmälningslistan kommer då att bli underlag för röstlängden och det …

Digital resultattavla

På skärmen som hänger i klubbstugan kommer vi göra en digital resultattavla på klubbens alla duktiga ekipage. Därmed vill vi ersätta den gamla resultattavlan som hänger i klubbstugan idag. Känner ni att ni gärna vill vara med på den digital resultattavla så klicka på länken här nedan och fyll i formuläret. Skicka sen en bild …

Årsmöte den 16 februari 2021

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte. Styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet digitalt den 16 februari kl. 19:00. Förtydligande – SBK har antagit nya normalstadgar för lokalklubbar som vi förväntas anta vid detta årsmöte genom ett enhälligt beslut. Därför praktiserar vi nuvarande stadgar för årsmötet den 16 februari tills våra medlemmar antagit kongressens nya …

Dags att nominera till förtjänsttecken

Vi vet att det finns många av våra medlemmar som uppfyller kriterierna för SBKs förtjänsttecken. Styrelsen kommer att behandla nomineringar till SBKs förtjänsttecken vid styrelsemötet 7 december. Därför behöver vi ha fått in nomineringarna med komplett ifyllda senast den 30 november till ordforande@vaxjobk.se Kriterierna finns på SBKs hemsida tillsammans med blanketten som ska fyllas i. …